Kliknij aby zadzwonić:

+48 662 055 262

Działki budowlane

Oferujemy do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane z planem zagospodarowania przestrzennego.


Znakomita lokalizacja – Przylep, w sąsiedztwie granic administracyjnych Szczecina – Gumieniec. Dojazd drogą Szczecin – Stobno, stanowiącą przedłużenie ul. Okulickiego.

 • Przystanek autobusu miejskiego – 100 m
 • Szkoła publiczna i przedszkole  – 900 m
 • Granica administracyjna Szczecina ok 500 m
 • Dojazd do centrum (pl. Kościuszki): ok 8 minut

W przypadku działek pod rezydencje – sąsiedztwo urokliwego jeziora – możliwość bezpośredniego dostępu dla właścicieli niektórych z sąsiadujących działek.

Forma władania: własność

Wielkość działek, media i możliwości zabudowy:

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje się:

 • Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Minimalna powierzchnia działek: 850 m2

 Szczegółowe wymiary i ceny podano osobno dla każdej z  działek.

Wszystkie działki posiadają wydane warunki na przyłącza mediów oraz badania geotechniczne.   

Prąd, gaz, światłowód internetowy – są dostępne.  Formalnie nabywca podpisuje tylko umowę z dostawcami – ENEA,  Polska Spółka Gazownictwa oraz Shentel. W przypadku wody i kanalizacji- w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji jeszcze w tym roku ( 2021)

Kliknij, aby sprawdzić szczegóły.


Pod rezydencje (od strony jeziora)


Działki budowlane pod domy jednorodzinne

Działka 3/8 Działka 3/10

Kolory działek oznaczają: – dostępna, – rezerwacja, – niedostępna.


Pod domy jednorodzinne (od strony drogi asfaltowej Okulickiego-Stobno)

Działki budowlane pod rezydencje

Kolory działek oznaczają: – dostępna, – rezerwacja, – niedostępna.


Mapa z lokalizacją i trasą dojazdu znajduje się na dole strony.


Kliknij na kalkulator i oblicz ratę swojego kredytu

Kalkulator kredytowy

 

Poniżej znajdują się szczegółowe zapisy z planu zagospodarowania przestrzennego określające możliwości zabudowy. 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,
 • minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 70%,
 • maksymalna wysokość zabudowy:
   • dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m,
   • dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m

Forma architektoniczna zabudowy:

 • zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m;
 • zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym;
 • szerokość elewacji frontowej do 18,0 m;
 • kształt bryły budynku: horyzontalny;
 • rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand;
 • otwory okienne i drzwiowe: prostokątne;
 • dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów;
 • kształt dachu stromy
 • Parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie.
 • Media- uzbrojenie terenu – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenie 15.KDW.
  • Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
  • Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich wykorzystanie do celów własnych

Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takim zapisom macie Państwo pewność, że w przyszłości w sąsiedztwie nie powstanie żaden obiekt mogący negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i wartość swojej nieruchomości.

Z pełnym tekstem planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się tutaj: Plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 8 MN, 10 MN

Uwaga:

Dodatkowe udogodnienia:

Istnieje możliwość powierzenia naszym specjalistom poprowadzenia  kompleksowego procesu budowy obejmującego:

 • przygotowanie  koncepcji architektonicznej,
 • zaprojektowanie domu,
 • załatwianie wszystkich spraw administracyjnych – uzgodnień i pozwoleń,
 • pomoc w wyborze generalnego wykonawcy,
 • nadzór inwestorski.

Powierzenie fachowcom całości procesu budowy  znacznie usprawnia cały proces inwestycyjny, zazwyczaj obniża łączne koszty ( ceny hurtowe),  pozwala na lepsze dostosowanie projektu domu do przyszłych potrzeb mieszkańców, a inwestorowi daje możliwość wykorzystania energii na pracę i czasu na wypoczynek z rodziną.

Lokalizacja i dojazd – działki budowlane i pod usługi

Kliknij, aby dowiedzieć się jak dojechać Przylep/Ostoja działki budowlane

wróć na górę