Kliknij aby zadzwonić:

+48 662 055 262

Działki pod usługi

Do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane pod usługi  z planem zagospodarowania przestrzennego!

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – działki pod usługi

przewiduje się:
Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej. Działalność nieuciążliwa.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40%,
 • minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 20%,
 • maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,
 • kształt dachu: dach płaski, osłonięty attyką.

Zasady i warunki podziału nieruchomości:

 • wielkość działki, minimalna: 0,1200 ha,
 • szerokość frontu działki minimalna: 40,0 m,
 • kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,
 • dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami,

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • dostępność drogowa: od dróg oznaczonych symbolami 15.KDW i 17.KDW,
 • parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimum 2 miejsca postojowe/10
 • zatrudnionych i 10 miejsc postojowych/100 m2 powierzchni użytkowej,
 • zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenach: 15.KDW i 17.KDW
 • Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
 • Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich
  wykorzystanie do celów własnych

Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Z jago pełnym tekstem można zapoznać się tutaj: Plan zagospodarowania przestrzennego 

Dostępna ostatnia działka do wydzielenia o powierzchni od 1440 do 1635 m2. Cena 470 zł za m2 +VAT  oraz + udział w drodze: 9000 zł +VAT

Przedsiębiorca lub firma ma możliwość rozliczenia otrzymanej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy pomoc w znalezieniu atrakcyjnej oferty sfinansowania  zakupu działki i budowy. Szczegóły znajdują się w sekcji kredyty

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 12 U.

Uwaga! Dostępna tylko jedna działka! Preferujemy przeznaczanie pod sklep osiedlowy/ usługi dla mieszkańców. 

Działki usługowe na sprzedaż

Kolory działek oznaczają: – dostępna, – rezerwacja, – niedostępna.

Lokalizacja i dojazd – działki budowlane i pod usługi

Kliknij, aby dowiedzieć się jak dojechać Przylep/Ostoja działki pod usługi

wróć na górę