Kliknij aby zadzwonić:

+48 662 055 262

Działki budowlane

Oferujemy do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane z planem zagospodarowania przestrzennego.


Znakomita lokalizacja – Przylep, w sąsiedztwie granic administracyjnych Szczecina – Gumieniec. Dojazd drogą Szczecin – Stobno, stanowiącą przedłużenie ul. Okulickiego.

 • Przystanek autobusu miejskiego – bezpośrednio przy dzałkach
 • Szkoła publiczna i przedszkole  – 600 m
 • Granica administracyjna Szczecina ok 500 m
 • Dojazd do centrum (pl. Kościuszki): ok 9 minut

W przypadku działek pod rezydencje – sąsiedztwo urokliwego jeziora – możliwość bezpośredniego dostępu dla właścicieli niektórych z sąsiadujących działek.

Forma władania: własność

Wielkość działek, media i możliwości zabudowy:

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje się:

 • Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Minimalna powierzchnia działek: 850 m2

 Szczegółowe wymiary i ceny podano osobno dla każdej z  działek.

Wszystkie działki posiadają wydane warunki na przyłącza mediów oraz badania geotechniczne.   

Prąd, gaz, światłowód internetowy – są dostępne.  Formalnie nabywca podpisuje tylko umowę z dostawcami – ENEA,  Polska Spółka Gazownictwa oraz Shentel. W przypadku wody i kanalizacji- w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji jeszcze w tym roku ( 2021)

Posiadanie mediów i statusu prawnego działki budowlanej z planem miejscowym to niezwykle istotne atrybuty umożliwiające szybkie rozpoczęcie budowy. Należy na to zwrócić  uwagę, bowiem pojawiają się niekiedy oferty z zapisami typu “media w drodze” lub “działka rolno-budowlana”. Po nabyciu takiej nieruchomości  może się bowiem okazać, że wprawdzie media rzeczywiście znajdują się w drodze, ale niestety nie ma możliwości podłączenia dalszych odbiorców,  co jest bardzo powszechnym problemem w gminach po zachodniej stronie Szczecina, lub status działki uniemożliwia wydanie warunków zabudowy pod nasz dom.

Tutaj można zapoznać się z pełnym tekstem źródłowym planu miejscowego dla tej działki:

Plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 10 MN – strona 15.

Poniżej prezentujemy usytuowanie tej działki budowlanej na tle sąsiedniej infrastruktury.

Kliknij na obrazek, aby go powiększyć.

Kliknij, aby sprawdzić szczegóły.


Pod rezydencje (od strony jeziora)


Działki budowlane pod domy jednorodzinne

Działka 3/8 Działka 3/10

Kolory działek oznaczają: – dostępna, – rezerwacja, – niedostępna.


Pod domy jednorodzinne (od strony drogi asfaltowej Okulickiego-Stobno)

Działki budowlane pod rezydencje

Kolory działek oznaczają: – dostępna, – rezerwacja, – niedostępna.


Mapa z lokalizacją i trasą dojazdu znajduje się na dole strony.


Kliknij na kalkulator i oblicz ratę swojego kredytu

Kalkulator kredytowy

 

Poniżej znajdują się szczegółowe zapisy z planu zagospodarowania przestrzennego określające możliwości zabudowy. 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,
 • minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 70%,
 • maksymalna wysokość zabudowy:
   • dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m,
   • dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m

Forma architektoniczna zabudowy:

 • zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m;
 • zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym;
 • szerokość elewacji frontowej do 18,0 m;
 • kształt bryły budynku: horyzontalny;
 • rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand;
 • otwory okienne i drzwiowe: prostokątne;
 • dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów;
 • kształt dachu stromy
 • Parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie.
 • Media- uzbrojenie terenu – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenie 15.KDW.
  • Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
  • Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich wykorzystanie do celów własnych

Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takim zapisom macie Państwo pewność, że w przyszłości w sąsiedztwie nie powstanie żaden obiekt mogący negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i wartość swojej nieruchomości.

Z pełnym tekstem planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się tutaj: Plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 8 MN, 10 MN

Uwaga:

Dodatkowe udogodnienia:

Istnieje możliwość powierzenia naszym specjalistom poprowadzenia  kompleksowego procesu budowy obejmującego:

 • przygotowanie  koncepcji architektonicznej,
 • zaprojektowanie domu,
 • załatwianie wszystkich spraw administracyjnych – uzgodnień i pozwoleń,
 • pomoc w wyborze generalnego wykonawcy,
 • nadzór inwestorski.

Powierzenie fachowcom całości procesu budowy  znacznie usprawnia cały proces inwestycyjny, zazwyczaj obniża łączne koszty ( ceny hurtowe),  pozwala na lepsze dostosowanie projektu domu do przyszłych potrzeb mieszkańców, a inwestorowi daje możliwość wykorzystania energii na pracę i czasu na wypoczynek z rodziną.

Lokalizacja i dojazd – działki budowlane i pod usługi

Kliknij, aby dowiedzieć się jak dojechać Przylep/Ostoja działki budowlane

wróć na górę