Kliknij aby zadzwonić:

+48 662 055 262

Działki budowlane

Działki budowlane


Uwaga:

Aktualnie brak w ofercie wolnych działek. W przypadku zainteresowania możliwością zakupu prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na stronie. 

Znakomita lokalizacja – Przylep, w sąsiedztwie granic administracyjnych Szczecina – Gumieniec. Dojazd drogą Szczecin – Stobno, stanowiącą przedłużenie ul. Okulickiego.

 • Przystanek autobusu miejskiego – bezpośrednio przy dzałkach
 • Szkoła publiczna i przedszkole  – 600 m
 • Granica administracyjna Szczecina ok 500 m
 • Dojazd do centrum (pl. Kościuszki): ok 9 minut

W przypadku działek pod rezydencje – sąsiedztwo urokliwego jeziora – możliwość bezpośredniego dostępu dla właścicieli niektórych z sąsiadujących działek.

Forma władania: własność

Wielkość działek, media i możliwości zabudowy:

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje się:

 • Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Minimalna powierzchnia działek: 850 m2

 Szczegółowe wymiary i ceny podano osobno dla każdej z  działek.

Wszystkie działki posiadają wydane warunki na przyłącza mediów oraz badania geotechniczne.   

Prąd, gaz, światłowód internetowy – są dostępne.  Formalnie nabywca podpisuje tylko umowę z dostawcami – ENEA,  Polska Spółka Gazownictwa oraz Shentel. W przypadku wody i kanalizacji- w trakcie realizacji.

Posiadanie mediów i statusu prawnego działki budowlanej z planem miejscowym to niezwykle istotne atrybuty umożliwiające szybkie rozpoczęcie budowy. Należy na to zwrócić  uwagę, bowiem pojawiają się niekiedy oferty z zapisami typu “media w drodze” lub “działka rolno-budowlana”. Po nabyciu takiej nieruchomości  może się bowiem okazać, że wprawdzie media rzeczywiście znajdują się w drodze, ale niestety nie ma możliwości podłączenia dalszych odbiorców,  co jest bardzo powszechnym problemem w gminach po zachodniej stronie Szczecina, lub status działki uniemożliwia wydanie warunków zabudowy pod nasz dom.

Tutaj można zapoznać się z pełnym tekstem źródłowym planu miejscowego dla tej działki:

Plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 10 MN – strona 15.Kolory działek oznaczają: – dostępna, – rezerwacja, – niedostępna.Kliknij na kalkulator i oblicz ratę swojego kredytu

Kalkulator kredytowy

 

Poniżej znajdują się szczegółowe zapisy z planu zagospodarowania przestrzennego określające możliwości zabudowy. 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,
 • minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 70%,
 • maksymalna wysokość zabudowy:
   • dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m,
   • dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m

Forma architektoniczna zabudowy:

 • zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m;
 • zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym;
 • szerokość elewacji frontowej do 18,0 m;
 • kształt bryły budynku: horyzontalny;
 • rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand;
 • otwory okienne i drzwiowe: prostokątne;
 • dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów;
 • kształt dachu stromy
 • Parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie.
 • Media- uzbrojenie terenu – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenie 15.KDW.
  • Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
  • Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich wykorzystanie do celów własnych

Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takim zapisom macie Państwo pewność, że w przyszłości w sąsiedztwie nie powstanie żaden obiekt mogący negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i wartość swojej nieruchomości.

Z pełnym tekstem planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się tutaj: Plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 8 MN, 10 MN

Uwaga:

Dodatkowe udogodnienia:

Istnieje możliwość powierzenia naszym specjalistom poprowadzenia  kompleksowego procesu budowy obejmującego:

 • przygotowanie  koncepcji architektonicznej,
 • zaprojektowanie domu,
 • załatwianie wszystkich spraw administracyjnych – uzgodnień i pozwoleń,
 • pomoc w wyborze generalnego wykonawcy,
 • nadzór inwestorski.

Powierzenie fachowcom całości procesu budowy  znacznie usprawnia cały proces inwestycyjny, zazwyczaj obniża łączne koszty ( ceny hurtowe),  pozwala na lepsze dostosowanie projektu domu do przyszłych potrzeb mieszkańców, a inwestorowi daje możliwość wykorzystania energii na pracę i czasu na wypoczynek z rodziną.

wróć na górę