Polityka prywatności

Spis treści

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Definicje
 3. Jakie są podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?
 4. Jakie dane użytkownika są gromadzone?
 5. Polityka plików cookies
 6. Jak długo dane będą przechowywane?
 7. Jakie są zasady przekazywania danych?
 8. Jak są zabezpieczone dane ?
 9. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?
 10. Zaufani Partnerzy
 11. Zmiany polityki prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Poniższa Polityka Prywatności, jest szczegółowym dokumentem prezentującym informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prywatności użytkowników Strony – serwisu internetowego mojaostoja.pl

Niniejszy dokument ma za zadanie poformowanie użytkowników jakie informacje na jego temat są gromadzone oraz o sposobie ich wykorzystania. Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, w tym wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Administratorem Strony jest:

Ostoja Deweloper sp. z.o.o.
ul. Lednicka 6D,
71-006 Szczecin

Kontakt do Administratora Strony:
info@ mojaostoja.pl

II. Definicje

Jako Stronę rozumie się serwis internetowy zlokalizowany na domenie mojaostoja.pl

Podstrona – element składowy Strony, posiadający własny, unikatowy adres zawierający w pierwszym członie nazwę domeny oraz bezpośrednio po niej następujący znak / (ukośnik, slash) i odpowiedni ciąg liter i/lub cyfr. Przykładem tego jest właśnie podstrona na której się obecnie znajdujemy.

Jako Użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

RODO – termin ten oznacza kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uzupełniających przepisów wykonawczych krajowych i unijnych.

Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty współpracujące i/lub wykorzystywane do sprawnego funkcjonowania Strony

Spseudonimizowanie oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. Jakie są podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach komunikacyjnych, marketingowych i statystycznych, których podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1 litera f) RODO (uzasadniony interes).

Zbierane dane osobowe są gromadzone (zasady):

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”)
 • jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach

IV. Jakie dane użytkownika są gromadzone?

1. Miejsce pozyskania: podstrona/podstrony zawierająca(e) formularz kontaktowy/adres mailowy/wskazanie innej formy komunikacji bezpośredniej

Zbieramy jedynie niezbędne indywidualne dane umożliwiające skontaktowanie się z nami. Są to dane obowiązkowe. Powyższe dane są zbierane w celu udzielenia indywidualnej, spersonifikowanej odpowiedzi i identyfikacji nadawcy.

Zbieranie tych danych poprzedzone jest uzyskaniem każdorazowej, dobrowolnej i aktywnej zgody (zaznaczanie stosownego okienka podczas wypełniania formularza) i ograniczają się jedynie do podania minimalnych, niezbędnych informacji służących do realizacji danego celu (np. przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytanie itp.). Dane takie mogą być także zbierane poza Stroną np. poprzez umieszczenie na Stronie kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji lub za pomocą innej wskazanej formy komunikacji na przykład komunikatora internetowego.

2. Miejsce pozyskania: wszystkie podstrony

a) Strona może zbierać spseudonimizowane i/lub zanonimizowane dane Użytkowników poprzez zastosowanie kodu pochodzącego od Zaufanego Partnera:

 • Google Analytics – do analizowania statystyk strony
 • Google AdWords – do celów reklamowych (remarketing) – kod
 • Facebook Pixel – do celów reklamowych (retargeting)
 • You Tube – kod osadzający film na Stronie z serwisu YouTube

b) Zapisy w logach serwera.

Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera. Każdorazowe wejście na stronę (wywołanie strony) powoduje, że po stronie serwera zapisywane są następujące spseudonimizowane dane Użytkownika: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej.

Powyższe dane służą obsłudze technicznej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poprawności działania systemu i mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.

V. Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”

Przeglądarka internetowa Użytkownika może także przechowywać tzw. pliki cookes, które mogą ułatwiać korzystanie ze Strony w przyszłości. Pliki cookies w żaden sposób nie przekazują jakichkolwiek indywidualnych danych osobowych odwiedzającego.

Użytkownik ma także możliwość wyłączania lub kasowania plików cookies korzystając z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglądarki internetowej.

Podstawa prawna.

Strona spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na umieszczenie plików cookies oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurę zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w przeglądarce internetowej (szczegóły poniżej). W przypadku braku zmiany tych ustawień pliki cookies będą zapisane w pamięci danego urządzenia za pomocą którego przeglądana jest ta Strona internetowa.

W jakim celu stosuje się pliki cookies?

Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies w celach analitycznych (anonimowe dane statystyczne odwiedzalności strony), marketingowych oraz do personalizacji treści pod kątem preferencji lub wygody użytkownika. Pliki takie stosowane mogą być także przez zewnętrzne serwisy społecznościowe – takie jak na przykład: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dziale: Google Analytics – zabezpieczanie danych
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak wyłączyć i usunąć pliki cookies?

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyłączania plików „cookies” w najpopularniejszych poszczególnych przeglądarkach internetowych.

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer/ Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Urządzenia mobilne:

W przypadku innej przeglądarki i systemu operacyjnego rozwiązania należy szukać w internecie lub w plikach pomocy.

VI. Jak długo dane będą przechowywane?

Indywidualne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika w celach kontaktowych/ marketingowych i/lub informacyjnych będą przechowywane bezterminowo do momentu ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

VII. Jakie są zasady przekazywania danych?

Dane indywidualne nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.

VIII. Jak są zabezpieczone dane?

Administrator Strony zapewnia dołożenie należytej staranności w celu skutecznego zabezpieczania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione i to jedynie w tym zakresie, który jest niezbędny w ramach wykonywanej przez nich pracy. Wprowadzono także stosowne zabezpieczania organizacyjne i techniczne, których celem jest skuteczna ochrona danych. Do współpracy w zakresie przetwarzania danych wybrano tylko wąskie grono Zaufanych Partnerów i podmiotów przetwarzających spełniających najwyższe wymogi w zakresie należytej ochrony danych.

IX. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce takim organem jest od dnia 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

X. Zaufani Partnerzy:

XI. Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej podstronie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018

© 2022. Kopiowanie w całości lub części jedynie za zgodą właściciela praw autorskich Ostoja Deweloper sp. z.o.o.

Zapraszamy do Twojego wymarzonego domu!

Adres:

ul. Lednicka 6D
71-006 Szczecin

Telefon:

Email:

info@mojaostoja.pl

Tylko 2 domy w promocji!

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać najlepszą ofertę!

Dom D2

Tylko 2 domy w promocji

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać najlepszą ofertę!